ป้ายทะเบียนประมูลสำหรับลูกค้า AK Car

ขต 1 เชียงใหม่

 ราคาขาย 450000 

งข 3 เชียงใหม่

 ราคาขาย 120000 

ขน 4 เชียงใหม่

 ราคาขาย 99000 

ขต 8 เชียงใหม่

 ราคาขาย 380000 

ขท 55 เชียงใหม่

 ราคาขาย 150000 

ขท 77 เชียงใหม่

 ราคาขาย 99000 

งข 77 เชียงใหม่

 ราคาขาย 99000 

ขน 99 เชียงใหม่

 ราคาขาย 390000 

ขท 567 เชียงใหม่

 ราคาขาย 53000 

ขฉ 1234 เชียงใหม่

 ราคาขาย 89000 

ขต 1771 เชียงใหม่

 ราคาขาย 33000 

ขฉ 3003 เชียงใหม่

 ราคาขาย 29000 

งข 4000 เชียงใหม่

 ราคาขาย 39000 

งข 4004 เชียงใหม่

 ราคาขาย 29000 

งข 4774 เชียงใหม่

 ราคาขาย 29000 

ขพ 4774 เชียงใหม่

 ราคาขาย 29000 

ขฉ 5000 เชียงใหม่

 ราคาขาย 49000 

ขต 5885 เชียงใหม่

 ราคาขาย 38000 

ขต 6006 เชียงใหม่

 ราคาขาย 26000 

ขต 6060 เชียงใหม่

 ราคาขาย 26000 

งข 6060 เชียงใหม่

 ราคาขาย 26000 

งข 6116 เชียงใหม่

 ราคาขาย 26000 

งข 6262 เชียงใหม่

 ราคาขาย 29000 

ขท 6600 เชียงใหม่

 ราคาขาย 26000 

ขต 6600 เชียงใหม่

 ราคาขาย 26000 

ขฉ 6600 เชียงใหม่

 ราคาขาย 29000 

งข 6600 เชียงใหม่

 ราคาขาย 26000 

ขน 6600 เชียงใหม่

 ราคาขาย 26000 

งข 6633 เชียงใหม่

 ราคาขาย 29000 

งข 6655 เชียงใหม่

 ราคาขาย 29000 

ขต 6677 เชียงใหม่

 ราคาขาย 29000 

งข 6677 เชียงใหม่

 ราคาขาย 29000 

ขต 6767 เชียงใหม่

 ราคาขาย 29000 

งข 6776 เชียงใหม่

 ราคาขาย 26000 

ขฉ 7171 เชียงใหม่

 ราคาขาย 29000 

งข 7171 เชียงใหม่

 ราคาขาย 29000 

ขฉ 7373 เชียงใหม่

 ราคาขาย 29000 

ขฉ 7447 เชียงใหม่

 ราคาขาย 29000 

งข 7474 เชียงใหม่

 ราคาขาย 26000 

ขฉ 7557 เชียงใหม่

 ราคาขาย 29000