ป้ายทะเบียนประมูลสำหรับลูกค้า AK Car

งข 7711 เชียงใหม่

 ราคาขาย 26000 

ขฉ 7744 เชียงใหม่

 ราคาขาย 29000 

งข 7744 เชียงใหม่

 ราคาขาย 26000 

ขม 7766 เชียงใหม่

 ราคาขาย 29000 

งข 7766 เชียงใหม่

 ราคาขาย 29000 

ขฉ 7766 เชียงใหม่

 ราคาขาย 29000 

งข 8800 เชียงใหม่

 ราคาขาย 38000 

ขฉ 8877 เชียงใหม่

 ราคาขาย 33000 

ขฉ 9000 เชียงใหม่

 ราคาขาย 49000 

ขฉ 9933 เชียงใหม่

 ราคาขาย 33000 

ขม 9999 เชียงใหม่

 ราคาขาย 999000